Press

Poznatky a zkušenosti z práce na zahraničních zakázkách

Jan Kadlec / 1984

Filmové studio Barrandov provozuje zakázkovou činnost pro zahraniční zákazníky od první poloviny šedesátých let. Zprvopočátku to bylo poskytování různých služeb při natáčení jednoduchých filmů, většinou krátkometrážních. Šlo o různé medailonky předních evropských hudebníků, operních sólistů, zpěváků pop-music či tanečníků. S postupem času pak přišly první celovečerní filmy nejrůznějšího žánru až po mnohadílné televizní seriály. Ale to už jsem v současnosti.

Paříž v Praze

Vladimír Wohlhöfer / Český deník

Rozhovor s producentem filmů Janem Kadlecem. Mezi zasvěcenými má jméno produkčního Jana Kadlece dobrý zvuk. Dlouhá léta byl na Barrandově vedoucím produkce v zakázkové skupině pro výrobu zahraničních filmů. Bohužel jenom nepatrná část snímků, na nichž se podílel, se promítala také u nás. Proto ani pečliví sledovatelé úvodních filmových titulků se s jeho jménem příliš nesetkali. Před několika dny však Čs. televize uvedla francouzský film Opojení z proměny, v jehož titulcích je uveden ve funkci vedoucího produkce. Záhy po listopadu 89 v roce 1990 Jan Kadlec z Filmového studia Barrandov, dávno před všemi tiskem sledovanými změnami, překvapivě odchází, a zakládá vlastní samostatnou skupinu u akciové společnosti KF.

Natočeno ve službách FSB

Libuše Hofmanová / 1987

Bylo to cestou na mimopražský exteriér zahraničního filmu, který se natáčel v barrandovské zakázce, kdy jsem se dozvěděla, jaký program obnáší pracovní týden Jana Kadlece, vedoucího produkce zahraničních zakázkových filmů Filmového studia Barrandov. Zde se také zrodil tento rozhovor.

Režisér Bernhard Wicki natáčí v Praze

Libuše Hofmanová / 1987

Na statku v Divicích lze teď těžko poznat, co je původní a co upravené pro filmování. Všechno se zdá být opravdové. I statkářův byt je zařízený. Může se jim projít okolo prostřeného stolu v jídelně až na verandu nad dvorem s kytičkami v květináčích. Dvůr je ohromný. Dokládá zámožnost majitele statku.

Having a normal life

Karel Bucek a Jarmila Vodičková

There was a piece of news at the beginning of this year which interested not only film fans but also the journalists. Fay Dunaway – Oscar winning actress (The Network) is filming in Mariánské Lázně. Similarly to the recent visit of the popular group Depeche Mode this star was not too eager to meet with the press either. She agreed to it only on the very last day of filming, which took place in the Antonin Dvorak Museum in Prague. 

New Experience for Faye Dunaway

Hofmanová / Svobodné slovo

HOTEL ESPLANADE, a dominant feature of Mariánské Lázně and its surrounding scenery, became the place for filming the English-American co-production film "Burning Secrets" during February and March. Services are provided by the commissions department of the Barrandov Studios under the leadership of Jan Kadlec and Tomáš Gabrisse.

Filming With Barrandov

Peter Würt / MERIAN

In the complex of gray houses and halls in the south of Prague, there are dreams being produced as if on a conveyor belt. Foreign film producers compete for Barrandov Studios as they offer an amazing city as a ready-made backdrop.

Alive, In The World And Making Movies

Michal Horáček / 1988

The policemen were throwing snow balls at each other. But their vigilance did not suffer! As soon as he saw our car, the police officer dropped a lump of fresh snow, and he informed us in a clear voice that we should not go any further. From the moment when the Hotel Esplanade in Mariánské Lázně turned into the Winter Palace in the valley of the Alps it is difficult to enter the path leading to its gates.

When A War Came Into The City Of Most – A Film Classic In Six Weeks

ZUZ / Magazín Televize

There is no doubt that Remarque’s novel All quiet on the western front is a classic piece of literature. And the same applies to its film version filmed in 1979 by director Delbert Man. However, not everybody recalls that it was shot twenty-three years ago in Czechoslovakia.

Jan Kadlec And His Running World

Radka Piroutková / 1991

58 years old. Married. He was a film producer with the Barrandov Film Studios from 1965 to 1990. Currently as a freelancer he cooperates with K.F. a.s. Praha. He has produced many films and TV series for his partners from abroad. He has worked principally with Bavaria, a company from Germany. He is known for being a demanding boss but one, who pays his people well for their good work.

Nová Zkušenost Faye Dunawayové

Hofmanová / Svobodné slovo

HOTEL ESPLANADE – který na kopci dominuje panoramatu Mariánských Lázní – a jeho okolí, se stal po dobu února a března místem natáčení koprodukčního anglicko-americko-německého filmu Žhavé tajemství, k němuž poskytuje služby zakázkové oddělení Studia Barrandov pod vedením vedoucího produkce Jana Kadlece a Tomáše Gabrisse.

Na živu, na světě, u filmu

Michal Horáček / 1988

Příslušníci se koulovali. Avšak jejich bdělost nepolevovala! Jakmile spatřil naše auto, upustil nadstrážmistr hrudku upěchovanou z čerstvého sněhu a jasným hlasem volal, že dál už nesmíme. Od chvíle, kdy se mariánskolázeňský hotel Edsplanade stal Zimním palace v úžlabině Alp, je obtížné vstoupit na cestu vedoucí k jeho branám.

Fungující svět Jana Kadlece

Radka Piroutková / 1991

58 let. Ženatý. 1965 až 1990 byl prodikční filmové zakázky FS Barrandov. Nyní na volné noze spolupracuje s K.F. a.s. Praha. Produkoval desítky filmů a televizních serial pro zahraniční firmy. Pracoval především s německouspolečností Bavaria. Má pověst člověka, u kterého se musí dělat, ale který za dobrou práci velmi slušně zaplatí.

Der Dreh mit Barrandov

Peter Würt / MERIAN

In einer Ansammlung grauer Baracken und Hallen im Süden Prags warden Träume fabriziert. Ausländische Film produzenten reissen sich um die Studios von Barrandov, den sie bieten eine grossartige Stadt als fertige Kulisse

Když se na Mostecku válčilo – Klasika za šest neděl

ZUZ / Magazín Televize

O tom, že Remarqueův román Na západní frontě klid je klasikou, nikdo nepochybuje. Stejně jako o tom , že se klasikou stal jeho filmový přepis, který v roce 1979 natočil režisér Delbert Man. Ne každý si však vzpomene, že snímek se před třiadvaceti lety natáčel v Československu.